Terbiyum nedir?

Tb sembolüyle gösterilen, nadir toprak metallerinden bir element. Periyodik tabloda IIIB grubunda bulunur.

Metalik terbiyum gümüş beyazı renktedir. Ancak havada oksitlenerek kararır. Tabiatta bolluk bakımından nadir toprak metallerinden en az bulunanıdır. Nadir toprak metalleri minerallerinde bulunur fakat toryum kaynağı olan monazit kumlarından yan ürün olarak elde edilir.

Atom numarası 65, atom ağırlığı 158,925, erime noktası 1360°C ve kaynama noktası 3041°C’dir. Elektron düzeni (Xe) 4f 9 6 s 2 dir. Bileşiklerinde hem +4 hem de +3 değerlikli olabilir.

Sözlükte "terbiyum" ne demek?

1. Atom numansı 65, atom ağırlığı 159,2 olan, çok ender bulunan bir element, simgesi tb.

Terbiyum kelimesinin ingilizcesi

n. terbium
Köken: Fransızca